• kompaniýa_intr_img

Profire energiýasy barada

“Lufalai Technology Co., Ltd.” täze sanitariýa inçe diwarly poslamaýan polat turbalary, turba armaturlary, dizaýn we ösüş, önümçilik, satuw we hyzmat birleşdirýän sagdyn poslamaýan polat turbalaryň toplumlaýyn kärhanasydyr.Kompaniýanyň hasaba alnan maýasy 50 million ýuana we häzirki zawodyň meýdany 130 mu, meýdany 200,000 inedördül metr we 700-e golaý işgäri bar.Önümleriň içerki bazary suw işleri, hassahanalar we mekdepler ýaly dürli iri jemgyýetçilik gurluşyk taslamalaryna gönükdirilendir we Europeewropa, Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa ýaly daşary ýurt bazarlaryna eksport edilýär.

Iň soňky habarlar we wakalar

 • Artykmaçlyklary boýunça poslamaýan polatdan turba materialy

  Poslamaýan polat suw turba materialy ...

  1. poslamaýan polat suw turbalarynyň 100 ýyla çenli hyzmat möhletini kesgitlemek üçin meýdan poslama synag maglumatlary.2. poslamaýan poladyň ýokary güýji, mis turbadan 3 esse ...
 • Poslamaýan polatdan ýasalan kranlary satyn alanyňyzda 12 üns

  Satyn alanyňyzda 12 üns ...

  Agramy: gaty ýeňil kran satyn alyp bolmaz.Gaty ýagtylyk, esasan, öndürijiniň çykdajylary azaltmak üçin içindäki misiň içinden çykmagydyr.Kran uly görünýär we ...
 • Näme üçin poslamaýan polat poslama garşy?

  Näme üçin poslamaýan polat korro çydamly ...

  Köp metallar howadaky kislorod bilen reaksiýa wagtynda ýer ýüzünde oksid filmini emele getirer.Emma, ​​gynansak-da, adaty uglerod polatdan emele gelen birleşmeler ...
 • Poslamaýan polat suw turbasynyň basyşy

  Poslamaýan polat suw turbasynyň basyş operasy ...

  Poslamaýan polat suw turbasynyň birikmesiniň berkdigini ýa-da ýokdugyny bilmek isleseňiz, suw turbasynyň basyş synagy iň köp ulanylýan usullardan biridir.Öň ...

Lufalai VR